Home

Analyse van de
problematiek


Onderzoek

Onze missie

Wat kunt u doen?

Welke oplossing stellen wij voor?

Nieuwsarchief

Aanbevolen sites

Over ons

Aanmelden en
contactWat kunt u doen?

Wat doet u als behandelaar met een depressieve, zich machteloos voelende cliënt? U stimuleert hem weer in beweging te komen zodat hij gaat ervaren dat zijn stemming wel degelijk te beïnvloeden is. Dus wat kunt u als hulpverlener doen als u zich zorgen maakt over de afkalving van het vak? Veel. Allereerst kunt u, door hieronder te klikken, zich aanmelden voor onze mailinglijst.


Wilt u op de hoogte blijven? Klik hier om lid te worden van de mailinglijst. Meer dan 6000 collega's gingen u voor!


Als u lid bent van de mailinglijst dan houden we u op de hoogte van publicaties en andere initiatieven die de ontwikkelingen binnen de ggz op constructief kritische wijze voor het voetlicht brengen. Uw lidmaatschap is gratis, geheel vrijblijvend en kan op elk gewenst moment worden beëindigd. Ook voor een volle mailbox hoeft u niet bang te zijn; we mailen alleen als er echt iets te melden is. Gemiddeld kunt u ongeveer eens per twee weken een mail van ons verwachten. Sommige leden van de mailinglijst zijn heel actief, terwijl anderen alleen op de hoogte gehouden willen worden. Het is allemaal prima.

Mocht u meer willen doen, dan hebben wij een lijst met suggesties. Uiteraard verwachten we niet dat u al deze ideeën omarmt. Het zou al mooi zijn als één of twee suggesties u dusdanig aanspreken dat u besluit ze in de praktijk te gaan brengen. Rome is ook niet op één dag gebouwd… dat ging steen voor steen.

Dit zijn onze suggesties:
 • Stuur onze welkomstmail met een persoonlijke aanbeveling door naar alle collega's uit de ggz die u kent en die zich erdoor aangesproken zouden kunnen voelen.
 • Deel uw suggesties en ideeën met ons. Leg uzelf niet op dat het een alomvattend en samenhangend verhaal moet zijn, één stukje van de puzzel helpt ook.
 • Wees kritisch en vertrouw op uw eigen kompas. Doe niet klakkeloos de dingen die u worden gevraagd, maar probeer bij al die dingen die u doet eens stil te staan bij de vraag of dit goed is voor uw vak en het welzijn van uw cliënten. Discussieer hierover met collega's.
 • Kijk eens op de site van de actiegroep Zorg Geen Markt, lees het manifest en onderteken het als u de inhoud onderschrijft.
 • Verspreid artikelen over de ggz onder uw collega's en vraag hen enkele dagen later of ze het gelezen hebben.
 • Als u van mening bent dat het nieuwe zorgstelsel uw professionele handelen ondermijnt, wees daar dan open over. Informeer uw cliënten over de keuzes die u - noodgedwongen - maakt. Klik hier voor een voorbeeld.
 • Stel uw zorgverzekeraar kritische vragen over hun beleid ten aanzien van de ggz. Stimuleer cliënten en hun naasten om hetzelfde te doen. Klik hier om te lezen welke vragen een vader van een cliënte, na het lezen van dit artikel in Trouw, aan zijn verzekeraar stelde en welke antwoorden hij daarop kreeg. Ook al zijn het geen antwoorden waar je als professional blij van wordt, het is wel goed als verzekeraars door hun verzekerden ter verantwoording worden geroepen.
 • Probeer tijdens een behandelteambespreking eens bij te houden hoeveel tijd er daadwerkelijk wordt besteed aan het bespreken van cliënten en hoeveel tijd er wordt besteed aan het helder krijgen van procedure zaken. Deel aan het eind van de vergadering uw observaties.
 • Breng uw vertegenwoordigers op de hoogte van de problemen waar u in uw dagelijks werk tegenaan loopt en vraag hen wat zij aan die problemen gaan doen. Klik hier voor een voorbeeld van een brief aan de beroepsvereniging. Klik hier voor een voorbeeld van een brief aan de politiek.
 • Blijf investeren in uw beroepsvereniging. Ondersteun uw bestuur zodra zij de moed tonen om van koers te veranderen. Dat zo'n koerswijziging geen luchtfietserij is, blijkt onder meer uit een recente brief van de sectie GGZ van het NIP aan het algemeen bestuur. Klik hier om die brief te lezen.
 • Bezoek regelmatig de site psy.nl en abonneer u op de gratis nieuwsbrief. Zo blijft u bij als het gaat om de laatste ontwikkelingen in de ggz.
 • Geef steun aan collega's die hun nek uitsteken bij het opkomen voor hun vak.
 • Zorg ervoor dat de zaken waarover u en uw collega's zich druk maken, ook terug te vinden zijn op de agenda van de beleidsvergadering.
 • Vraag eens aan een cliënt die dat goed kan of hij of zij vanuit de eigen ervaring op papier zou willen zetten waarom langerdurende therapie in zijn of haar geval een noodzaak is en geen luxe. Bied het aan ter plaatsing in het personeelsblad, uiteraard op voorwaarde dat de cliënt akkoord gaat.
 • Op de journalistieke aandacht die er tot nu toe voor de ggz is geweest, valt veel aan te merken. Doe dat ook. Zwengel discussies aan. Klim eventueel zelf in de pen of laat anderszins uw stem horen.
 • Doe samen met enkele collega's een voorstel hoe cliënten kunnen worden ingelicht over het feit dat hun diagnose naar de zorgverzekeraar gaat. U zou er bijvoorbeeld voor kunnen pleiten om in het behandelplan een korte tekst op te nemen die cliënten hier op wijst.
 • Lees het boek Ontregelen (2008, Uitgeverij Augustus) van Jos van der Lans. Geef het eventueel kado aan een gewaardeerde collega.
 • Als er op intranet een bericht staat waar u een mening over heeft, neem dan de moeite om te reageren.
 • Pleit in uw werksituatie, samen met enkele collega's, voor het instellen van een werkgroep bureaucratie. Deze werkgroep zou er op toe moeten zien dat van elke bureaucratische activiteit voortaan expliciet wordt gemaakt van wie het precies moet en met welk doel. Dit zal het invoeren van nieuwe bureaucratische maatregelen afremmen.
 • Blijf vooral ook relativeren en probeer de humor achter de dingen te zien.