Home

Analyse van de
problematiek


Onderzoek

Onze missie

Wat kunt u doen?

Welke oplossing stellen wij voor?

Nieuwsarchief

Aanbevolen sites

Over ons

Aanmelden en
contactOver ons

'Wij' zijn in eerste instantie: Fred Leffers (gezondheidszorgpsycholoog), Thijs Emons (psycholoog) en Co Klaver (klinisch psycholoog). Alledrie werk(t)en we bij de polikliniek Volwassenen van GGNet Apeldoorn. Co is inmiddels met pensioen.

Terugredenerend begon ons initiatief in 2007 met het schrijven van een opinieartikel over de bureaucratie. Sindsdien kwam van het een het ander. Onze inspanningen vertaalden zich onder meer in een opinieartikel in Trouw en een journalistiek artikel in NRC Handelsblad. Aan onze poging om daar collega's van andere instellingen bij te betrekken, hielden we een netwerkje over met daarin allerlei betrokken hulpverleners die constructief kritisch zijn over wat er gaande is in de ggz. Dat aanvankelijk nog relatief kleine groepje mensen - en de kracht en de binding die daar van uit ging - bracht ons op het idee van deze site, die we in september 2008 lanceerden.

Als u meer wilt lezen over het hoe en waarom van ons initiatief, lees dan de artikelen die zijn verschenen in het tijdschrift Psy en in De Psycholoog. Wilt u weten wat wij zoal geschreven hebben, raadpleeg dan onze publicatielijst.

Drie psychologen, drie mannen. Het is niet anders, zo zijn we begonnen. Inmiddels worden onze activiteiten gesteund door vele collega's, binnen en buiten GGNet. Waaronder gelukkig heel veel vrouwen, psychiaters, spv-ers, vaktherapeuten, enzovoort, enzovoort.

Een speciale vermelding verdient onze Raad van Bestuur. Ook zij steunen ons, zoals u onder meer hier kunt lezen. Wij waarderen zeer hun moed in het (h)erkennen van de problemen en hopen dat hun goede voorbeeld navolging krijgt. 

Wat kosten onze activiteiten en wie betaalt dat?

We worden niet gesponsord door welke organisatie dan ook. Dit is een bewuste keuze omdat we ons handelen volledig willen laten bepalen door de visie zoals verwoord op deze site. Die onafhankelijkheid heeft wel een prijs. Zo gaat de tijd die we investeren geheel ten koste van onze vrije tijd. Ook de geldelijke kosten, gemiddeld zo'n 80 tot 100 euro per maand, dragen we zelf. Financiële bijdragen zijn daarom welkom. Mocht u ons (een beetje) willen steunen, dan kunt u uw bijdrage overschrijven op bankrekening 90.16.72.106 t.n.v. F.C. Leffers te Utrecht. Alvast bedankt!