Mail verzonden op 13-3-2015
 
We stoppen er mee
  
Beste collega of anderszins geÔnteresseerde,

Je hebt al lange tijd niets meer van ons vernomen. De reden daarvan was niet dat er niets te melden was. Integendeel, er speelt zeer veel in de GGZ.

Het deed ons goed te zien dat anderen zich actief hebben ingespannen om al die zaken die in onze sector spelen voor het voetlicht te brengen en kritisch te belichten. Er waren op dat vlak vele initiatieven.

De blog van Joost Walraven is een voorbeeld. Dit geldt in nog sterkere mate voor de petitie jeugd ggz, waarover wij eerder berichtten. Hulde aan Menno Oosterhoff en de andere initiatiefnemers voor hun niet aflatende inzet!

Sinds augustus 2014 is er het initiatief Zorg voor Kwaliteit, opgericht door een groep vrijgevestigde psychotherapeuten en GZ-psychologen die de balans tussen cliŽnt, zorgverzekeraar en zorgaanbieder willen herstellen. Een doelstelling die nauw aansluit bij het al langer bestaande platform van contractvrije psychologen. En last but not least zet de stichting KDVP zich onvermoeibaar in voor het behoud van privacy en vertrouwelijkheid in de GGZ. Zij kunnen allen jouw steun goed gebruiken!

Zelf hebben wij een stap terug gedaan. Deels omdat onze energie ook niet oneindig is, maar ook om een daar-heb-je-hen-weer effect te voorkomen.

Wat wij gedurende enkele jaren hebben gedaan is het bieden van informatie en inspiratie aan al die collega's die de teloorgang van hun vak met lede ogen aanzien. Al die hulpverleners die willen opkomen voor hun vak maar niet zo goed weten hoe. Of denken dat ze er alleen in staan. Of dat ze niets bij te dragen hebben. Die hulpverleners wilden wij een hart onder de riem steken. Zodat hun professionele hart weer gaat (of blijft) kloppen.

De vele reacties van de afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat we in dat doel zijn geslaagd. Wat helaas niet is gelukt, is het veranderen van het zorgstelsel. Zo zijn marktwerking en DBC's gewoon doorgegaan ook al erkent bijna iedereen dat het een gammel systeem is. Het zij zo. We hopen dat met de tijd de wal het schip keert en er ruimte komt om het zorgstelsel meer vanuit de inhoud te sturen.

Je voelt hem aankomen: de GGZ laat zich horen gaat er mee stoppen. Is dat jammer? Misschien. Maar wij denken dat de GGZ wel zonder ons kan. Waarom denken we dat?

Ten eerste vinden we dat de rol van de beroepsverenigingen in positieve zin is veranderd. Onze indruk is dat ze gemiddeld genomen slagvaardiger zijn geworden en meer het contact met hun achterban zoeken. Ook informeren ze hun achterban vaker en beter. En, last but not least, er wordt meer samengewerkt.

Ten tweede hebben wij het vertrouwen dat er, als er ergens iets echt mis gaat, altijd wel weer mensen of groepen opstaan die dat aankaarten. Wat dat aangaat is er echt iets veranderd. De GGZ professional lijkt meer oog te hebben voor de maatschappelijke context waarin het werk wordt uitgevoerd. Dat kan ook bijna niet anders, want die maatschappelijke context oefent anno 2015 op allerlei manieren directe invloed uit in de spreekkamer...

Wat zien we als hoogtepunten van De GGZ laat zich horen? Een lastige keuze. We noemen er twee.

Allereerst de manifestatie De GGZ Spreekt in Amersfoort. Dat was een gedenkwaardige bijeenkomst waar de energie door de zaal stroomde. Waar we in verbinding met elkaar opkwamen voor ons vak. Heel bijzonder.

Ten tweede de succesvolle acties tegen de eigen bijdrage in de GGZ. We herinneren ons nog hoe de mailboxen van de Tweede Kamerleden in korte tijd volliepen met duizenden mails waarin zij werden opgeroepen de eigen bijdrage ongedaan te maken. Dat heeft zeker effect gehad, naast de acties van GGZ Nederland en de beroepsverenigingen.

We hebben ons met liefde ingezet voor ons mooie vak en zullen dat blijven doen maar dan gewoon in onze eigen (werk)omgeving. Mocht je ons persoonlijk willen blijven volgen, dan kun je ons opzoeken op Linkedin en eventueel met ons connecten. Daarnaast zal Alan Ralston doorgaan met zijn blog.

We hopen dat we je geinspireerd hebben en wensen je het allerbeste.


Met vriendelijke groet,
 
Fred Leffers, Thijs Emons, Co Klaver en Alan Ralston
http://www.deggzlaatzichhoren.nl/