Mail verzonden op 12-10-2010
 
Actie geslaagd: eigen bijdrage voorlopig van de baan 
  
Beste collega of anderszins ge´nteresseerde,

Mailactie groot succes
Na een langdurige politieke strijd is de kogel door de kerk: er komt in 2011 geen eigen bijdrage voor de tweedelijns GGZ. Mede dankzij het hevige, eensgezinde verzet vanuit de sector. GGZ Nederland, beroepsverenigingen, het landelijk platform GGZ, patiŰntenverenigingen Ún individuele professionals: ze hebben zich allemaal laten horen. Toen we twee weken geleden onze mailactie tegen de eigen bijdrage startten, hadden we geen idee hoeveel respons dit zou geven. Uiteindelijk hebben de kamerleden meer dan 2600 (!) mails ontvangen. Mocht je mee hebben gedaan: bedankt!

Regeerakkoord geeft reden tot zorg
We zullen de komende jaren nog wel vaker in actie moeten komen. Want ook al is de eigen bijdrage voor de tweedelijns GGZ voorlopig van de baan, in het nieuwe regeerakkoord is deze maatregel wel degelijk opgenomen. Net als het verhogen van de eigen bijdrage voor de eerstelijn en de beperking van de vergoeding van de eerstelijnspsycholoog tot 5 zittingen. Daarnaast wordt grotere doelmatigheid bepleit en het overhevelen van tweedelijns behandelingen naar de eerstelijn. Het venijn zal zitten in de concrete uitwerking van dit beleid. Want de vertaling van de ogenschijnlijk geruststellende zinsnede 'Goede geestelijke gezondheidszorg voor wie dat nodig heeft, blijft verzekerd' zou zomaar kunnen zijn dat de toegang tot de GGZ drastisch wordt ingeperkt (omdat niet iedereen de zorg ook echt nodig zou hebben) en dat bepaalde behandelmethoden niet meer worden vergoed (omdat ze niet 'goed' zouden zijn). Vast staat dat het regeerakkoord alle ruimte biedt om te bezuinigen dan wel de groei van de GGZ in te dammen.

Maar we hebben invloed
Ruimte voor de sector om zelf met argumenten en voorstellen te komen is er ook. Zo heeft VVD woordvoerder Halbe Zijlstra toegezegd dat de sector, door zelf met goede alternatieven te komen, kan voorkomen dat per 2012 alsnog een eigen bijdrage wordt ingevoerd. Kortom er is werk aan de winkel. Wachten we af, dan staan ons botte bezuinigingen te wachten. Maar als we ons constructief-kritisch laten horen, met sterke argumenten die een breed draagvlak hebben, dan kunnen we wel degelijk het beleid be´nvloeden. De afgelopen weken zijn het bewijs.

En dus... nieuwe leden gezocht!
Momenteel heeft onze mailinglijst 4500 leden. Hoe meer leden, hoe meer gewicht we in de schaal leggen. Vandaar de oproep om je collega's te stimuleren lid te worden van de mailinglijst. Je kunt dat doen door deze mail - bij voorkeur voorzien van een persoonlijke noot - door te sturen, op intranet te plaatsen, collega's tijdens een vergadering op onze site te wijzen, etc. Voor de duidelijkheid: het lidmaatschap is gratis en houdt in dat je laagdrempelig op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen. Aanmelden kan via deze link: http://www.deggzlaatzichhoren.nl/aanmelden.php

We hopen op veel nieuwe leden!

Met vriendelijke groet,
 
Fred Leffers, Thijs Emons, Co Klaver en Alan Ralston
http://www.deggzlaatzichhoren.nl/
 
Aanmelden, wijzigen en opzeggen via http://www.deggzlaatzichhoren.nl/contact.php