Mail verzonden op 28-10-2008

 

Succesvolle manifestatie ‘De ggz spreekt!’

 

Beste collega of anderszins geïnteresseerde,

 

Afgelopen zaterdag vond in Amersfoort de manifestatie ‘De ggz spreekt!’ plaats. Het was een inspirerende bijeenkomst. Ruim 500 collega’s uit de ggz waren aanwezig. Alleen al deze hoge opkomst geeft aan dat de problemen breed gedeeld worden. Verslagen van de bijeenkomst zijn te vinden op psy.nl en op de site van Zorg Geen Markt. De links staan hieronder:

 

http://www.psy.nl/nieuws/nieuwsbericht/article/ggz-medewerkers-spreken-zich-massaal-uit-tegen-marktwerking/

 

www.zorggeenmarkt.nl (hier is ook een video-impressie van de dag te bekijken die een goed beeld geeft van de inhoud en de sfeer).
 
Er stroomde energie door de zaal. Er was bereidheid om in actie te komen. Om over de angst heen te stappen en te gaan handelen naar wat we écht vinden. Om de lijdzaamheid van ons af te schudden en actief op te gaan komen voor ons vak. Dat dat hard nodig is, werd ook duidelijk. Want onze vertegenwoordigers gaan het niet voor ons doen. De beroepsverenigingen waren afwezig of op zijn best onzichtbaar, terwijl het verhaal van de directeur van GGZ Nederland rechtstreeks van het ministerie afkomstig leek te zijn. Er gaapt een enorme kloof tussen de werkvloer en onze officiële vertegenwoordigers. En zoals Agnes Kant terecht opmerkte: hoe en door wie jullie vertegenwoordigd worden, daar ga ik niet over. Daar gaan jullie zelf over.
 
Het werd zaterdag behoorlijk helder wat we kunnen doen om zaken te veranderen: onze boosheid serieus nemen en in actie vertalen, onze vertegenwoordigers aanspreken en desnoods naar huis sturen, en (naar Belgisch voorbeeld) herstel van onderlinge solidariteit en samenhang.
 
Wij gaan daar voor en we hopen op jullie medewerking te mogen rekenen!


Met vriendelijke groet,

Fred Leffers, Thijs Emons en Co Klaver

www.deggzlaatzichhoren.nl

 

N.B.

U ontvangt deze mail omdat u zich heeft aangemeld voor de mailgroep De ggz laat zich horen. Wilt u zich afmelden voor deze mailgroep, ga dan naar http://www.deggzlaatzichhoren.nl/afmeld_start.php